Genesis bzw. 1. Buch Mose, Kapitel 1, 1 bis 2, 3
Umgeschrieben aus dem Hebräischen ins Deutsche

1,1 böreschit bara älohim ät haschamajim wöet haaräz
2 wöhaaräz hajöta tohu wabohu wöchoschäch al-pöne töhom. wöruach älohim merachäfät al-pöne hammajim
3 wajomär älohim jöhi or wajöhi or
4 wajar älohim ät haor ki-tov wajabdel älohim ben haor uven hachoschäch
5 wajiqra älohim laor jom wölachoschäch qara laila wajöhi äräv wajöhi voqär jom ächad
6 wajomär älohim jöhi raqija bötoch hammajim wijhi mabdil ben majim lamajim
7 waja-as älohim ät haraqija wajabdel ben hammajim aschär mitachat laraqija uven hammajim aschär me-al laraqija wajöhi chen
8 wajiqra älohim laraqija schamajim wajöhi äräv wajöhi voqär jom scheni
9 wajomär älohim jiqawu hammajim mittachat haschamajim äl maqom ächad wötera-ä hajabascha wajöhi chen
10 wajiqra älohim lajabascha äräz ulmiqwe hammajim qara jammim wajar älohim ki-tov
11 wajomär älohim tadsche haaräz däschä esäv masria sära ez pöri osä pöri lömino aschär sar-o-vo al haaräz wajöhi chen
12 watoze haaräz däschä esäv masrija sära löminehu wöez osä pöri aschär sar-o-vo löminehu wajar älohim ki-tov
13 wajöhi äräv wajöhi voqär jom schölischi
14 wajomär älohim jehi möorot birqija haschamajim löhavdil ben hajom uven halajla wöhaju löotot ulömo-adim ulöjamim wöschanim
15 wöhaju lim-orot birqia haschamajim löhair al-haaräz wajöhi-chen
16 waja-as älohim ät-schöne hamöorot hagödolim ät hamaor hagadol lömämschälät hajom wöät hamaor haqaton lömämschälät halajla wöet hakochavim
17 wajiten otam älohim birqija haschamajim löhair al-haaräz
18 wölimschol bajom uvalajla ulahavdil ben haor uven hachoschäch wajar älohim ki-tov
19 wajöhi äräv wajöhi voqär jom rövi-i
20 wajomär älohim jischrözu hammajim schäräz näfäsch chaja wö-of jö-ofef al-haaräz al-pöne röqija haschamajim
21 wajivra älohim ät hataninim hagödolim wöet kol-näfäsch hachaja haromäsät aschär schar-zu hamajim löminehäm wöet kol-of kanaf löminehu wajar älohim ki-tov
22 wajövaräch otam älohim lemor pöru urövu umil-u ät hammajim bajamim wöhaof jiräv baaräz
23 wajöhi äräv wajöhi voqär jom chamischi
24 wajomär älohim toze haaräz näfäsch chaja löminah böhema warämäs wöchajöto-äröz löminahh wajöhi-chen
25 waja-as älohim ät-chajat haaräz löminahh wöät-haböhema löminahh wöet kol-rämäs haadama löminehu wajar älohim ki-tov
26 wajomär älohim naasä adam bözalmenu kidmutenu wöjirdu vid-gat hajam uvöof haschamajim uvaböhema uvöchol haaräz uvöchol-harämäs haromes al-haaräz
27 wajivra älohim ät-haadam vözalmo vözäläm älohim bara oto sachar unöqeva bara otam
28 wajövaräch otam älohim wajomär lahem älohim pöru urövu umil-u ät haaräz wöchivschuha urödu bidgat hajam uvöof haschamajim uvöchol chaja haromäsät al-haaräz
29 wajomär älohim hinne natati lachäm ät kol-esäv sorea sära aschär al-pöne chol-haaräz wöät kol haez aschär-bo pöri ez sorea sara lachäm jihjä lö-ochla
30 ulöchol chajat haaräz ulöchol-of haschamajim ulöchol rumes al-haaräz aschär bo näfäsch chaja ät-kol-järäq esäv löochla wajöhi-chen
31 wajar älohim ät-kol-aschär asa wöhine-tov möod wajöhi äräv wajöhi voqär jom haschischi
2,1 wajöchullu haschamajim wöhaaräz wöchol zövaam
2 wajöchal älohim bajom haschövi-i mölachto aschär asa wajischbot bajom haschövi-i mikol mölachto aschär asa
3 wajövaräch älohim ät-jom haschövi-i wajöqadesch oto ki vo schavat mikol-mölachto aschär bara älohim laasot

Anmerkungen:
Das »ö« ist kurz und unbetont. Betonung ist ohnehin meist auf dem letzten Vokal.
Das »ch« ist zu sprechen wie in »Küche« oder aber wie in »lachen«.

© Hans-Christof Lubahn, 2003-2020
nach oben